תפרים "עומדים"

%d7%aa%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-334

כאשר אנו מתחילים לסרוג שורה או סיבוב בצבע חדש, יש אפשרות לעשות שימוש בתפרים "עומדים" (standing stitches),
במקום לסרוג את עיני השרשרת (turning chain/s), וכך קשה לראות את עקבות תחילת וסיום השורות/סיבובים.
איני מחבבת את השיטה עבור שטיחים או משטחים עגולים שנסרגים בעמודים משני טעמים עיקריים:
1. היא מחייבת לדמות עבורם תפר אחורי בסיום סיבוב בין בעמוד האחרון לראשון שנסרג בו. זהו תפר אופקי שקיים בין
כל עמוד ועמוד, למעט העמודים שצוינו. אני מוסיפה אותו בעזרת מחט להשחלת גומי.
2. התפרים הללו חלשים יותר בהשוואה ל turning chain/s ולכן איני אוהבת את הסגירה אליהם בע' שטוחה.
יחד עם זאת, עבור מנדלות וכן עבור שטיחים מחצאי עמ' אני עושה בשיטה שימוש מעת לעת.
יש כמה אפשרויות לסרוג "תפרים עומדים", הסרטתי עבורכם את שתי אלה שאני מעדיפה –
הראשונה מתחילה ב SLIP KNOT. היא יוצרת אמנם קשר קטן בצד התפר, אך הוא נראה לי חזק ועמיד ולכן אני סורגת כך עם חוטים עבים.
השנייה מתחילה בחוט שמונח על המסרגה ובה אני עושה שימוש עבור חוטים דקים.