שוני במונחי קרושה UK/US

כאשר אנו סורגים על פי הוראות בכתב ולא על פי דיאגרמה חשוב מאוד לוודא באיזה מונחים עושים שימוש,
שכן יש הבדלים בשיטות הרישום אנגלית "בריטית" (UK) ואנגלית "אמריקאית" (US). הנה הם לשימושכם:crochet_hebrew_us_uk