מקרא תפרים והוראות סריגה

הוראות סריגה ניתנות בשפה הכוללת מונחים ייחודים, קיצורים שלהם, סימול גרפי וכן הנחיות לפעולה.
עבורנו הסורגים קיים מילון סריגה,  שפותח צוהר לאינסוף מוצרים שניתן ליצור.
בתחילת הדרך הכל נשמע ונראה כמו סינית אבל לא להתייאש, אפשר ללמוד הכל!
אני ממליצה לכם להסתייע בטבלת מונחים, קיצורים והנחיות לפעולה לפני שמתחילים לסרוג כל פרויקט.
לטבלת מונחים, הנחיות לפעולה וקיצוריהם, סימול גראפי הקישו כאן.

סריגה בשורות וסריגה בעיגול

דוגמה שנסרגת בשורות תתחיל בדרך כלל ב Slip Knot, שאינו נחשב במניין העיניים שנתבקש לסרוג, ובעיני שרשרת.
דוגמה שנסרגת בעיגול תתחיל בעיני שרשרת, שיסגרו בע' שטוחה לטבעת או בטבעת קסם.
בסיום שורה או סיבוב רשום בדרך כלל בסוגריים את כמות התפרים שהם מכילים.
להצלחת הפרויקט יש לספור בכל שורה או סיבוב את התפרים ולוודא שהנחיות הסריגה בוצעו כהלכה.

צד "שמאל וצד "ימין" של העבודה

RS = right side ו WS = wrong side.  בסריגה בשורות אין להן משמעות אמיתית, שכן כל צד נראה דומה,
אך זו נקודת ההתייחסות שיש לרשום בפנינו אם מבקשים מאתנו להבחין בין הצדדים, במיוחד בפרטי לבוש.
בסריגה בעיגול לעומת זאת, צד "ימין" הוא צד כיוון הסריגה.

סימנים בהם נוהגים לציין רצף הוראות סריגה

בנוסף לטבלת המונחים, הנחיות הפעולה וקיצוריהם יש סימנים נוספים המנחים איזה רצף פעולות יש לבצע וכמה פעמים לחזור על הרצף
כוכבית – מה שרשום בין הכוכביות הוא רצף פעולות שיש לבצע
[ ] סוגריים  מרובעים – מה שרשום ביניהם הוא רצף פעולות שיש לבצע ומיד אחרי הסוגריים יופיע מספר, שאומר כמה פעמים נחזור על רצף הפעולות
( ) סוגריים עגולים – יש מי שעושה בזה שימוש זהה לסוגריים המרובעים, אך בעיקר עושים בהם שימוש אם יש רצף פעולות, שיסרג למקום מסוים
{}  סוגריים קטנים – עושים בהם שימוש לרצף פעולות בתוך סוגריים גדולים מרובעים
GAUGE = קנה מידה – כמה תפרים נכנסים ב 10 ס"מ * 10ס"מ. אם יש חשיבות למידת המוצר שלך כמו פרטי לבוש ועוד חובה להגיע לקנה מידה זהה.

תמונה לדף מקרא תפרים והוראות סריגה