תרשימים לסריגת ריבועי גראני

קיים מגוון גדול של ריבועי גראני. הפעם בחרתי להביא בפניכם שני תרשימים – לסריגת ריבוע גראני צפוף, וריבוע גראני מרווח.

המשותף לשניהם – אנו מתחילים ומסיימים לסרוג אותם באופן כזה שמטשטש את נקודות המעבר מסיבוב לסיבוב.

כדי לסרוג את הריבועים עלינו להכיר את המונחים טבעת קסם, עין שרשרת, עין שטוחה, עמוד. כמו כן, עלינו לדעת לסרוג בסיבוב.

כדי להיעזר בתרשימים עלינו להכיר את "שפת הסימנים" – מוזמנים לקרוא עוד כאן

 כיוון הסריגה בהתאם לחץ שבתרשימים, שמאלה.

אני מתחילה עם 2 עיני שרשרת כתחליף לעמוד במקום עם 3 עיני שרשרת.

%d7%aa%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98

ריבוע גראני צפוף בגמר סריגת סיבוב 1                              ריבוע גראני צפוף בגמר סריגת סיבוב 2                      ריבוע גראני צפוף בגמר סריגת סיבוב 3

%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-3%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-2%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-1

 

                                                                                                                                      

%d7%aa%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a8

    ריבוע גראני מרווח בגמר סריגת סיבוב 1                   ריבוע גראני מרווח בגמר סריגת סיבוב 2                   ריבוע גראני מרווח בגמר סריגת סיבוב 3

%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-1%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-2%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-3