הוראות לסריגת ארנק לכסף קטן

ארנק סרוג

החומרים הדרושים: חבילת שוגר וקרים, מסרגה 4 מ"מ, סמן, מחט להחבאת חוטים, סוגר ברוחב 8.5 ס"מ, מחט וחוט תפירה

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ * 10 ס"מ = 16 חצאי עמודים * 16 שורות

מידות מוצר מוגמר: רוחב מקסימלי כ 12 ס"מ, בסמוך לסוגר כ 8.5 ס"מ, גובה כ 11 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: ע' שרשרת, ע' שטוחה, ע' מדומה, חצי עמ', עמ' קצר, צמצום

הנחיות כלליות:
הארנק נסרג בסיבובים ספירלית ויש למקם סמן בין הסיבובים
חיבור הסוגר לארנק נעשה בתפירה

הוראות סריגה

טבעת קסם

סיבוב 1  8 חצאי עמ' לטבעת הקסם (8 חצאי עמ'). נמשוך את זנב הטבעת לשם צמצומה.

סיבוב 2 [2 חצאי עמ' בתפר הבא] 8 פעמים (16 חצאי עמ').

סיבוב 3 [2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בתפר הבא] 8 פעמים (24 חצאי עמ').

סיבוב 4 [2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בכל אחד מ 2 התפרים הבאים] 8 פעמים (32 חצאי עמ').

סיבוב [2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בכל אחד מ 3 התפרים הבאים] 8 פעמים (40 חצאי עמ').

סיבוב 6 חצי עמ' בכל אחד מ 3 התפרים הבאים, [2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בכל אחד מ 4 התפרים הבאים] 7 פעמים,
2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בתפר האחרון (48 חצאי עמ').

סיבוב 7  חצי עמ' בכל תפר (48 חצאי עמ')

סיבובים 8-14  כמו סיבוב 7

סיבוב 15 [צמצום, חצי עמ' בכל אחד מ 10 התפרים הבאים] 4 פעמים (44 חצאי עמ')

סיבוב 16 [צמצום, חצי עמ' בכל אחד מ 9 התפרים הבאים] 4 פעמים (40 חצאי עמ')

סיבוב  17 ע' שטוחה לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

עמ' קצר ל 12 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

ע' שטוחה ל 4 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

עמ' קצר לכל אחד מ 12 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

ע' שטוחה לכל אחד מ 2 התפרים הבאים (40 תפרים)

סיבוב  18 כמו סיבוב 17

סיבוב 19 ע' שטוחה לכל אחד מ 2 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 16התפרים הבאים,

ע' שטוחה ל 4 התפרים הבאים,

חצי עמ' לכל אחד מ 16 התפרים הבאים,

ע' שטוחה לכל אחד מ 2 התפרים הבאים, הע' האחרונה נסיים כע' מדומה (40 תפרים)

חיבור הסוגר 

קיבלנו סל קטן שיש לו 2 צדדים "נמוכים" – היכן שממוקמות 4 הע' השטוחות. בכל צד במיקומים באלה ישבו צידי הסוגר.
כל מחצית סל מכילה 2 ע' שטוחות, 16 חצאי עמ' ו 2 ע' שטוחות, סה"כ 20 תפרים.

בכל צד של סוגר יש 40 חורים.

יש לתפור עם חוט ומחט בהלימה – כלומר כל 2 חורים בסוגר יוצמדו לתפר אחד בסל.

(עבור כל סוגר יש לעשות את החשבון מחדש בהתאם לחורים שיש בו).

נחזק חוטים, נגזור ונחביא קצוות