הוראות לסריגת שמיכת תינוק

שמיכת תינוק סרוגה מחצאי עמודים בגווני סגול ורוד

החומרים הדרושים: 3 חב' דולצ'ה (ורוד, לבן וסגול), מחט להשחלת גומי, מסרגה מס' 6 או כזו שתביא למתח הסריגה המצוין

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ*10 ס"מ  = 6 חצאי עמ' וביניהם 5 ע' שרשרת * 10 שורות

מידות: כ 65 ס"מ * 70 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: חצי עמ', ע"ש

דגשים והמלצות: לסורגים מתחילים מומלץ לספור את כמות חצאי העמ' בסיום סריגת כל שורה, לסמן את ראש תפר חצי העמ' בתחילת ובסיום שורה. כך לא תהיה בעיה לאתר היכן יש לסרוג את התפר הראשון והאחרון בשורה הבאה.

הנחיות כלליות:
השמיכה נסרגת בשורות כך שאין לה למעשה צד "ימני" ו"שמאלי".ניתן להגדיל את הרוחב על ידי סריגת כמות גדולה יותר של עיני שרשרת, אך יש לשמור על כך שתהיה אי זוגית. ניתן להגדיל את אורכה של השמיכה על ידי סריגת מס' שורות כרצוי.
משמעות הנחיות שרשומות בין כוכביות – חזרו על סדר הפעולות שבין הכוכביות. כמות הפעמים שתתבקשו לעשות כך /המיקום עד אליו תחזרו על סדר הפעולות יופיע מיד אחרי הכוכבית האחרונה.

71 ע"ש.

שורה 1:

ע"ש, חצי עמ' בע"ש ה 2 מהמסרגה, ע'"ש, דילוג על ע"ש אחת וחצי עמ' בע"ש הבאה וכך עד סיום השורה
(סה"כ  36  חצאי עמ' ובין כל 2 חצאי עמ' ע"ש) ע"ש ולסובב.

שורה 2:

חצי עמ' בחצי העמ' משורה קודמת, חצי עמ' ברווח ע"ש משורה קודמת,

*ע"ש, דילוג מעל חצי עמ' משורה קודמת, חצי עמ' ברווח ע"ש משורה קודמת*

לחזור על סדר הפעולות שבין הכוכביות עד חצי העמ' האחרון משורה קודמת.

חצי עמ' בחצי העמ' האחרון משורה קודמת (סה"כ 37 חצאי עמ' ובין כל 2 חצאי עמ' ע"ש, למעט 2 חצאי עמ' בתחילת ובסיום השורה – הם צמודים ולא מפרידה ביניהם ע"ש)

ע"ש ולסובב.

שורה 3:

חצי עמ' בחצי העמ' משורה קודמת, *ע"ש, דילוג מעל חצי עמ' משורה קודמת, חצי עמ' ברווח ע"ש משורה קודמת* לחזור על סדר הפעולות שבין הכוכביות עד שנגיע לשני התפרים האחרונים בשורה.

ע"ש, דילוג מעל חצי עמ' משורה קודמת, חצי עמ' בחצי העמ' האחרון משורה קודמת (סה"כ 36 חצאי עמ' ובין כל 2 חצאי עמ' ע"ש)

ע"ש ולסובב.

שורות 4-ואילך

חזרה על רצף השורות 2 ו 3

החלפת צבעים תתבצע בסיום שורה בסריגת התפר האחרון כך:

נכנס לתפר האחרון בשורה וניקח חוט על המסרגה בצבע אתו סרגנו עד כה (כעת יש 2 לולאות על המסרגה באותו הצבע)

ניקח חוט בצבע חדש על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 הלולאות שעל המסרגה (החלפת צבע בוצעה).

ניתן לקשור את החוטים זה לזה כדי להבטיח שלא יפרמו ולהחביאם תחת התפרים שנסרגו – כל חוט תחת התפרים בצבע שלו.