הוראות לסריגת שטיח מעיניים שטוחות

שטיח סרוג מלבני מעיניים שטוחות מלכישוארט

החומרים הדרושים: לשטיח במידות כ 50 ס"מ * 70 ס"מ יש צורך בכ 1.5 ק"ג חוטים, שמתאימים למסרגה 10/12 מ"מ, מסרגה מתאימה, מחט להשחלת גומי, חוט ומחט לתפירה בצבעי החוטים הנסרגים

מתח סריגה/קנה מידה: לא מהותי לפרויקט. חשוב לא לסרוג הדוק.

מידות: כ 50 ס"מ * כ 70 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: ע'"ש, ע' שטוחה, ע' מדומה, ע' קדמית

הנחיות כלליות:
נעלה 10 ע"ש לשם יצירת דוגמה, שממנה ניתן יהיה לגזור קנה מידה
עקרונית, אין למוצר צד "ימין" או "שמאל", אך לשם תפירת החוטים וחיבורם נחליט על צד שמאלי ושם נעבד את החוטים

לסרטון הדגמת השיטה הקישו כאן

שורה 1:

שתי שיטות עבודה אפשריות בשורה הראשונה:

  1. לסרוג תחת 2 חוטים => מהעין ה 2 מהמסרגה ואילך (המשטח יכיל עין אחת פחות מאלה שסרגנו)
  2. לסרוג תחת הבליטות האחוריות => מהעין ה 1 מהמסרגה ואילך (המשטח יכיל אותה כמות של עיניים שסרגנו)

לסובב בעדינות

שורה 2:

ע' שטוחה רפויה אך אחידה ל FL  (לולאה קדמית) של כל עין שטוחה, למעט האחרונה – שם נסרוג ע' שטוחה תחת כל התפר האחרון ונסתובב

בסיום סריגת שורה מומלץ=>

לספור את כמות העיניים בסיום סריגת כל סיבוב

להניח סמן תחת כל העין האחרונה

חיבור חוטים זה לזה יעשה בתפירה

נתפור את קצות החוטים לצד אחד עליו נחליט כצד "שמאל" של העבודה