הוראות לסריגת משטח מרובע מתפר כוכב תפוח

תפר כוכב מטריקו

החומרים הדרושים:

  • חוטי טריקו נמתחים מעט ולא עבים, שמתגלגלים פנימה ויוצרים מראה של צינור עגול – בחרתי בחוטי טריקו דקים, שמתאימים למסרגה 8 מ"מ.
  • מסרגה גדולה מזו בה היינו עושים שימוש – 10 מ"מ, ללא ידית כדי לאפשר העלאת לולאות מרובות עליה. מומלץ להשתמש במסרגה טוניסאית.
  • מחט להשחלת גומי, חוטי תפירה בצבע חוט הטריקו ומחט מתאימה.
  • מספריים.

כללי:
המשטח נסרג מתפרי כוכב תפוחים. אלה תפרים שבנויים מע' שרשרת, חצאי עמ' ועמ' קצרים.

ניצור יחידות של תפרי בועה מעמ' קצרים בשני אופנים – נתייחס אליהם כאל יחידה בודדת של תפר כוכב תפוח ויחידה משולבת של 3 תפרי כוכב תפוח, כפי שיוסבר בהמשך, והשיטה הזו תניב מראה של כוכבים, כאשר נסרוג מס' שורות זוגי.

ההדרכה נרשמה לאור הדרכת וידאו בה צפיתי ביו טיוב בלינק הזה 

בסריגה בחוטי טריקו לא מצאתי צורך לבצע מתיחה משמעותית אחרי העברת החוט בין כל הלולאות, ולפני סריגת חצי העמ', כמודגם בסרטון.

מומלץ לחבר חוט לחוט בתפירה, בעת הצורך.

שורת היסוד – תפרי כוכב תפוחים בודדים – 

ניצור ע' (slip knot) ונניח על המסרגה

סליפ נוט

נסרוג ע' שרשרת משוחררת, נסרוג את היחידה הראשונה למקום בו ממוקמת המחט – לקו האופקי שמאחורי ע' השרשרת שסרגנו,

נקח חוט על המסרגה

*נגדיל את הע' שעל המסרגה כך שהיא תהיה בגובה של עמ' קצר, ניקח חוט על המסרגה ונכנס לתפר, שסומן במחט,
ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה),

3 לולאות על המסרגה

ניקח חוט על המסרגה ונכנס לאותו התפר, ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונכנס שוב לתפר, שסומן במחט, ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה (7 לולאות על המסרגה),

7 לולאות על המסרגה

ניקח חוט על המסרגה, ביד שמאל נצבוט בעזרת האגודל והאמה את החוט הארוך,

נצבוט את החוט הארוך

נעביר את החוט דרך כל  7 הלולאות ולא נעזוב את החוט ה"צבוט", שימו לב ללולאה שנוצרת מימין לאצבעות שצובטות את החוט – נסרוג לתוכה חצי עמ' אך נעשה זאת בשלבים –
נכניס את המסרגה ללולאה ונמשוך את החוט הארוך, רק אז נמשיך לסרוג את חצי העמ'

שימו לב ללולאה שנוצרת מימין

נשחרר את האגודל והאמה ונחתום את התהליך בע' שרשרת.* יצרנו יחידה בודדת של תפר כוכב תפוח.

נוסיף ע שרשרת

נחזור על התהליך שבין הכוכביות מס' פעמים כרצוי לנו אלא שבמקום להיכנס לקו האופקי שמאחורי ע' השרשרת, שסומן במחט, כפי שעשינו עבור היחידה הראשונה, נכנס לתפר חצי העמ', האחרון שסרגנו. עבור השטיחון שלי חזרתי על התהליך עוד 10 פעמים (סה"כ 11 יחידות)

נמשיך חיצור כמות יחידות נדרשת פלוס אחת

שורה 1 – ניצור מחצית מהכוכב, שיושלם בשורה 2

ניצור עוד יחידה באופן חלקי – ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה – נחזור על התהליך עוד פעמיים עד שיהיו 7 לולאות על המסרגה,
ניצור עוד יחידה בתפר הבא, שסומן במחט

ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה מהתפר שסומן במחט – נחזור על התהליך עוד פעמיים עד שיהיו 13 לולאות על המסרגה,
ניצור עוד יחידה בתפר הבא, שסומן במחט

ניקח חוט על המסרגה ונמשוך לולאה מהתפר, שסומן במחט – נחזור על התהליך עוד פעמיים עד שיהיו 19 לולאות על המסרגה, נצבוט את החוט

ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך כל 19 הלולאות שעל המסרגה ולא נעזוב את החוט ה"צבוט", שימו לב ללולאה שנוצרת מימין לאצבעות שצובטות את החוט

נסרוג לתוכה חצי עמ' בשלבים –  נכניס את המסרגה ללולאה ונמשוך את החוט הארוך, רק אז נמשיך לסרוג את חצי העמ', ונחתום בע' שרשרת. יצרנו יחידה משולבת של 3 תפרי כוכב תפוח.
כל יחידה נוספת תיסרג ל 3 מקומות – כמסומן בעזרת מחטים בתמונה.

היחידה האחרונה בשורה תיסרג ל 3 מקומות – כמסומן בעזרת מחטים בתמונה

המראה בסיום השורה

תפר כוכב תפוח סיום שורה 1

שורה 2 ואילך

כל שורה תחל בתפר תפוח אחד. הוא זה שגורם לכך שהשורה מתחילה בקו ישר.

כל יחידת כוכב נוספת תיסרג ל 3 מקומות, כמודגם בעזרת מחטים

מראה בסיום שורה 2 – כוכבים בעלי 6 רגליים.

תפר כוכב סיום שורה 2

נמשיך ונסרוג עד לאורך הרצוי, כאשר נקפיד לסרוג מס' שורות זוגי, שיניב את מראה הכוכבים המושלמים.

סריגה נעימה:)