הוראות לסריגת סל מלבני דקורטיבי

סל מלבני סרוג מחוטי וושי של קטיה

החומרים הדרושים: 3 חבילות WASHI, מסרגה 6 מ"מ, מחט להחבאת חוטים

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ * 10 ס"מ = 10 חצאי עמ' * כ 11 שורות

מידות הסל: בסיס מלבני – כ 4 ס"מ * כ 40 ס"מ, גובה לפני קיפול כ 30 ס"מ אחרי קיפול כ 26 ס"מ, יש שונות רבה במידות כאשר הסל ממולא, שכן הוא "גולש" לצדדים (גובה לפני קיפול כ 24 ס"מ ואחרי קיפול כ 20 ס"מ).

מונחים בהם נעשה שימוש: ע' שרשרת, ע' שטוחה, חצי עמ', ע' מדומה, צמצום

הנחיות כלליות:
בסיס הסל נסרג בשורות.
העלייה בדפנות נעשית באופן ספירלי.

דגשים והמלצות:
להחלפת צבעים – יש לסיים לסרוג עם צבע X בעין מדומה ולחבר חוט בצבע Y מקום אחר כדי לטשטש את הבדלי הגבהים.

בסיס הסל – נסרג בשורות

נסרוג 41 עיני שרשרת

שורה 1 חצי עמ' בע' ה 2 מהמסרגה ובכל אחת מ 39 העיניים הבאות (40 חצאי עמ'), ע' שרשרת ולסובב

שורה 2 חצי עמ' בכל אחד מ 40 חצאי העמ' משורה קודמת (40 חצאי עמ'),
ע' שרשרת ולסובב

שורות 3-4 כמו שורה 2

דפנות הסל – נסרגות בסיבוב בספירלה

בסיבוב ראשון נרחיב בפינות ובכל אחד משאר התפרים נסרוג חצי עמ' בודד, מסיבוב 2 ואילך ללא הרחבה. ברגע שלא נרחיב ונסרוג תפר אחד לכל תפר סביב, דפנות הסל יתרוממו

סיבוב 1 חצי עמ' בכל אחד מ 40 חצאי העמ' הבאים משורה קודמת
הגענו לצידו של הסל – בכל שורה מ 4 השורות שנסרגו ייסרג חצי עמ' אחד (בכל פינה יש שני תפרים רק בסיבוב זה) חצי עמ' בכל אחד מ 40 חצאי העמ' הבאים משורה קודמת. הגענו לצידו של הסל – בכל שורה מ 4 השורות שנסרגו ייסרג חצי עמ' אחד (בכל פינה יש שני תפרים רק בסיבוב זה)
(סה"כ 40+40+4+4 = 88 חצאי עמ' בסיבוב)

סיבוב 2 חצי עמ' בכל תפר מסיבוב קודם (88 חצאי עמ')

סיבוב 3 – 17 כמו סיבוב 2

סיבוב 18 חצי עמ' בכל תפר ו 4 צמצומים כמפורט בשרטוט 1 להלן (84 חצאי עמ')

סיבובים 19-20 חצי עמ' בכל תפר (84 חצאי עמ')

סיבוב 21 חצי עמ' בכל תפר ו 4 צמצומים כמפורט בשרטוט 2 להלן (80 חצאי עמ')

סיבובים 22-33 חצי עמ' בכל תפר (80 חצאי עמ')

סיבוב 24 חצי עמ' בכל תפר ו 2 צמצומים בצידי הסל (78 חצאי עמ')

סיבוב 25  חצי עמ' בכל תפר (78 חצאי עמ')

סיבוב 26 החלפת צבע.
חצי עמ' בכל תפר ו 2 צמצומים בצידי הסל (76 חצאי עמ')

סיבוב 27 חצי עמ' בכל תפר ו 2 צמצומים בצידי הסל (74 חצאי עמ')

סיבוב 28 חצי עמ' בכל תפר ו 4 צמצומים בדומה לצמצומים שבשרטוטים להלן (70 חצאי עמ')

סיבובים 29-33  חצי עמ' בכל תפר (70 חצאי עמ') נסיים עם ע' מדומה

נגזור ונחביא חוטים.

נקפל את הסל החוצה (בסיבוב 26)