הוראות לסריגת סל אובאלי

סלסלה אובאלית חומה ממקרמה

החומרים הדרושים: חבילת PHIL CORDE בצבע ירוק זית לגוף הסלסלה וחבילה בצבע שמנת לפרח, מסרגה מס' 5

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ * 10 ס"מ = 10 עמודים קצרים * 7 שורות

מידות: בסיס כ-  23 ס"מ * 6 ס"מ, גובה כ-   11 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: טבעת קסם, חצי עמ', ע"ש, ע' שטוחה, עמ' מקוצר, ע' מדומה

הנחיות כלליות:
סריגת הבסיס האובאלי נעשה על פי הנחיות חינמיות ברשת, המחייבות יכולת קריאת תרשים
חשוב מאוד להקפיד על כך שהלולאה הראשונה שעל המסרגה, לפני כל תפר, קטנה, אך מאפשרת למסרגה לנוע בתוכה, ואילו החוט שנמשוך עבור סריגת חצי עמ' /עמ' קצר נסרג באופן חופשי יותר, אך במתח אחיד.

דגשים והמלצות:
החוט אתו נסרוג הוא חוט מקרמה נטול מתיחה, המחייב סריגה במתח סריגה אחיד. לפני סריגת כל תפר יש להקפיד על כך, שהלולאה הראשונה שעל המסרגה קטנה, אך מאפשרת למסרגה לנוע בתוכה, ואילו החוט שניקח לשם יצירת חצי עמ' / עמ' קצר יהיה רופף יותר, אם כי אחיד.

סריגת הבסיס

הבסיס נסרג בהשראת הלינק שימו לב שבלינק מופיעים 4 בסיסים – משטח עגול שנסרג מחצאי עמ', משטח עגול שנסרג מעמ', משטח אובאלי שנסרג מחצאי
עמ'
(בהשראתו נסרגו 3 סיבובי בסיס הסלסלה), משטח אובאלי שנסרג מעמ'.

סיבוב 1

נסרוג 20 ע"ש ונסמן עם סמן –

  • את הע' 1 שסרגנו – עליה יסרג קצה אחד של הבסיס
  • את הע' ה 19 שסרגנו – עליה יסרג קצה שני של הבסיס
  • את הע' ה 20 שסרגנו – אליה נסגור את השורה בע' שטוחה

מומלץ לסרוג תחת 2 חוטים של ע"ש בצד אחד ובצד השני לסרוג תחת החוט שנותר מהן.

נסרוג חצי עמ' בודד החל מהע' ה 3 מהמסרגה בכל אחת מ- 17 הע' הבאות.

בע' ה 1 שסמנו נסרוג 3 חצאי עמ' וכך נסתובב לצדה השני של שרשרת העיניים.

נסרוג חצי עמ' בודד בכל אחת מ- 17 הע' הבאות.

בע' ה 19 שסמנו נסרוג 3 חצאי עמ' ונסגור את השורה בע' שטוחה לע' ה 20 שסמנו.

(סה"כ 40 חצאי עמ')

 סיבוב 2

נסרוג ע"ש אחת וחצי עמ' בודד בכל אחד מ 17 ראשי התפרים הבאים.

נסרוג 2 חצאי עמ' בראש כל אחד מ- 3 התפרים הבאים, שבקצה בסיס הסלסלה.

נסרוג חצי עמ' בודד בכל אחד מ 17 ראשי התפרים הבאים.

נסרוג 2 חצאי עמ' בראש כל אחד מ- 3 התפרים שבקצה בסיס הסלסלה.

נסגור את השורה בע' שטוחה לע'"ש הראשונה, שנסרגה בשורה.

(סה"כ 46 חצאי עמ')

 סיבוב 3

נסרוג ע"ש אחת וחצי עמ' בודד בכל אחד מ 18 ראשי התפרים הבאים.

נסרוג 2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בודד בתפר הבא, 2 חצאי עמ' בתפר הבא,חצי עמ' בודד בתפר הבא, 2 חצאי עמ' בתפר הבא.

נסרוג חצי עמ' בודד בכל אחד מ-18 ראשי התפרים הבאים.

נסרוג 2 חצאי עמ' בתפר הבא, חצי עמ' בודד בתפר הבא, 2 חצאי עמ' בתפר הבא,חצי עמ' בודד בתפר הבא, 2 חצאי עמ' בתפר הבא

נסגור את הסיבוב בע' שטוחה לע' שרשרת הראשונה שנסרגה בשורה.

(סה"כ 52 חצאי עמ')

סריגת הדפנות

  • סיבוב ראשון ייסרג ללולאה אחורית בלבד. שאר הסיבובים יסרגו תחת כל תפר בשורה קודמת.
  • בדפנות נסרוג את הע' השטוחה בכל סיום סיבוב לראש התפר הראשון בסיבוב.
  • יש להקפיד על כך, שהעין שעל המסרגה לפני סריגת התפר הדוקה, כך שיתקבל מראה של סלסלה, שהולכת ונעשית מעט צרה ככל שעולים בגובה.

סיבוב 1

נסרוג 2 ע' שרשרת (לא מהוות תחליף עמ' קצר) ועמ' מקוצר באותו התפר ובכל אחד מ 51 התפרים הבאים.

נקפיד לא לסרוג על גבי הע' השטוחה. נסגור בע' שטוחה לראש התפר ה- 1 .

(סה"כ 52 חצאי עמ')

סיבובים 2-8 כמו סיבוב 1, נסיים בע' מדומה

סריגת הפרח

ניצור את טבעת הקסם

סיבוב 1

נסרוג ע"ש ו- 10 חצאי עמ' לתוך טבעת הקסם.

נסגור בע' שטוחה לראש התפר הראשון.

סיבוב 2

נסרוג 5 ע"ש וע' שטוחה לאותו מקום, נעבור עם ע' השטוחה לראש התפר הבא

וכך עד סיום השורה. נסגור בע' שטוחה.

(סה"כ 10 עלי כותרת).

נחבר את הפרח לסלסלה.

.