איך סורגים סל גדול עם ידית

החומרים הדרושים: כק"ג חוטי בד לא נמתחים ברוחב כ 5-4.5 ס"מ, מסרגה 10 מ"מ, מחט להשחלת גומי, סמן

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ * 10 ס"מ = 6 חצאי עמ' * 6 שורות

מידות: קוטר הבסיס  כ – 25 ס"מ, גובה עד הידית כ – 20 ס"מ, כולל הידית כ – 30 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: טבעת קסם, חצי עמ', ע"ש, ע' שטוחה, ע' מדומה, חצי עמ' ברוורס, צמצום

הנחיות כלליות:
הסל סרוג בשיטה ספירלית כך שיש להציב סמן בסיום כל סיבוב
ניתן להיעזר בסרטי הוידאו שלנו בכדי ליצור את טבעת הקסם ולסרוג חצי עמ', ע' מדומה

דגשים והמלצות:
מומלץ לחבר חוט ישן לחוט חדש בתפירה
ניתן להיעזר בסרטי הוידאו שלנו בכדי ליצור את טבעת הקסם ולסרוג חצי עמ', ע' שטוחה, ע' מדומה.

סיבוב 1:  6 חצאי עמ' לטבעת הקסם (6 תפרים)

סיבוב 2:  2 חצאי עמ' בכל תפר (12 תפרים)

סיבוב 3: [2 חצאי עמ', חצי עמ' בתפר הבא] *6 (18 תפרים)

סיבוב 4: [2 חצאי עמ', חצי עמ' בכל אחד מ – 2 התפרים הבאים] *6 (24 תפרים)

סיבוב 5: [2 חצאי עמ', חצי עמ' בכל אחד מ – 3 התפרים הבאים] *6 (30 תפרים)

סיבוב 6: [2 חצאי עמ', חצי עמ' בכל אחד מ – 4 התפרים הבאים] *6 (36 תפרים)

סיבוב 7: [2 חצאי עמ', חצי עמ' בכל אחד מ – 5 התפרים הבאים] *6 (42 תפרים)

סיבוב 8: חצי עמ' בכל תפר (42 תפרים)

סיבובים 9-15: כמו סיבוב 8

סיבוב 16: [צמצום, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים הבאים] *6 (36 תפרים)

סיבוב 17:  [צמצום, חצי עמ' בכל אחד מ 7 התפרים הבאים] *4 (32 תפרים)

סיבוב 18: חצי עמ' בכל תפר (32 תפרים)

סיבוב 19: חצי עמ' בכל אחד מ – 5 התפרים הבאים, 8 ע"ש ודילוג על 4 תפרים, חצי עמ' בכל אחד מ – 23 התפרים הבאים

סיבוב 20: חצי עמ' בכל אחד מ – 5 התפרים הבאים, 8 חצאי עמ' תחת רווח 4 ע"ש מסיבוב קודם, חצי עמ' בכל אחד מ – 23 התפרים הבאים,
מומלץ לסיים עם ע' מדומה ולהתחיל לסרוג את הסיבוב הבא בתפר במיקום אחר

סיבוב 21: ע' שטוחה סביב. לסיים עם ע' מדומה

סיבוב 22: חצי עמ' ברוורס בלב כל ע' שטוחה מסיבוב קודם

לגזור את החוט, להחביא שיירים עם מחט להשחלת גומי