הוראות לסריגת כובע גרב

ההוראות פותחו על ידי ועל ידי איילת וקנין עבור פרויקט סריגת כובעים לחיילים. איילת פנתה אלי ובקשה לחזור ולחדש פרויקט סריגת כובעים אותו ארגנה סבתא שושנה בשנת 67'.

החומרים הדרושים: כ 200 גרם חוטי אקרילן שמתאימים למסרגה 4.5-5 מ"מ. השתמשתי ב 2 חבילות ALPIN של הימליה, מסרגה 4.5 מ"מ.

מתח סריגה/קנה מידה:  10 ס"מ * 10 ס"מ = כ – 17 חצאי עמ' * כ – 18 שורות

מידות: כ 41 ס"מ מהקודקוד מטה, רוחב הכובע כ 23 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: חצי עמ', ע"ש, לולאה אחורית

הנחיות כלליות:
הכובע נסרג בטכניקת שורות מקוצרות כפי שיוסבר בהמשך.
הסריגה היא ללולאה אחורית בלבד, אלא אם כתוב אחרת.
תוכלו לראות כי כמות התפרים משתנה כל 2 שורות, למעט שורה אחרונה.

 

%d7%a9%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%98-%d7%9b%d7%95%d7%91%d7%a2

חלק א שורות 1 עד 30 סריגה ללולאה אחורית בלבד

68 ע"ש

שורה 1: חצי עמ' בע"ש ה-2 מהמסרגה ובכל ע"ש עד סיום השורה (סה"כ 67 תפרים),
זהו צדו הימני של הכובע – יש לסמן אותו לשם חיבור נכון בהמשך. ע"ש, לסובב
מומלץ לסרוג ללולאה שמאחורי ע"ש כך שנשאיר אותן חשופות לטובת החיבור בהמשך, ומשם ואילך ללולאה אחורית של התפרים משורה קודמת,
אך לא חובה, אפשר גם ללולאה האחורית של ע"ש.
שורה 2: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 3: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 4: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 5: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 6: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 7: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 8: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 9: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 10: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 11: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 12: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 13: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 14: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 15: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 16: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 17: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 18: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 19: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 20: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 21: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 22: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 23: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 24: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 25: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 26: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 27: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 28: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 29: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים עליהם דלגנו ב-2 השורות הקודמות, (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 30: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

חלק ב – שורות 31 עד 48 סריגה ללולאה אחורית בלבד

שורה 31: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 36 התפרים הבאים, (סה"כ 37 תפרים), ע"ש, לסובב

שורות 32 – 48: כמו שורה 31

חלק ג – שורות 49 עד 78 סריגה ללולאה אחורית בלבד

שורה 49: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 36 התפרים הבאים, לא לסובב, 30 ע"ש (סה"כ 67 תפרים), ע"ש נוספת, לסובב

שורה 50: מומלץ לסרוג ללולאה שמאחורי ע"ש כך שנשאיר אותן חשופות לטובת החיבור בהמשך, ומשם ואילך ללולאה אחורית של התפרים משורה קודמת,
אך לא חובה, אפשר גם ללולאה האחורית של ע"ש.
חצי עמ' בע' ה 2 מהמסרגה ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים – ללולאה האחורית (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 51: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 52: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 53: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 54: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 55: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 56: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 57: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 58: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 59: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 60: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 61: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 62: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 63: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 64: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 65: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 66: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 67: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 68: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 69: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 70: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 71: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 72: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 73: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 74: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 75: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 76: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים (סה"כ 62 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 77: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 61 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב-2 שורות קודמות (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 78: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 66 התפרים הבאים (סה"כ 67 תפרים), ע"ש, לסובב

חלק ד' – שורות  31 – 48 סריגה ללולאה אחורית בלבד

נחזור לשורות 31- 48 ונשלים את סריגת המצח:

שורה 31: נתחבר עם חוט חדש לתפר ה 39 (הספירה היא מלמטה, מהצוואר כלפי מעלה, אחרי שדילגנו על תפר אחד לטובת פתח עיניים), ע"ש, חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב (מי שמכירה תפרים עומדים יכולה לפתוח את השורה הזו בחצי עמ' עומד)

שורה 32: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 33: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב–2 השורות הקודמות (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 34:  חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 28 התפרים הבאים, (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 35: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 36: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 37: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב–2 השורות הקודמות (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 38:  חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 28 התפרים הבאים, (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 39: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 40: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 41: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב–2 השורות הקודמות (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 42:  חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 28 התפרים הבאים, (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 43: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 44: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 45: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב–2 השורות הקודמות (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 46:  חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 28 התפרים הבאים, (סה"כ 29 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 47: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה 48: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, (סה"כ 24 תפרים), ע"ש, לסובב

שורה נוספת 49: חצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 23 התפרים הבאים, חצי עמ' בכל אחד מ 5 התפרים שלא נסרגו ב–2 השורות הקודמות (סה"כ 29תפרים), לנתק חוט ולהחביא.

נהפוך, ניקח חוט חדש ונשחיל למחט ונתפור / נסרוג בע' שטוחה עין מול עין כך שנשלים את המצח ונחברו לכובע וכן נסגור את הכובע מאחור*

אם סרגנו ללולאה שמאחורי ע"ש בשורה 1 או 50, נכנס תחת כל העין שנותרה וניקח מהצד השני את החלק האחורי של העין. בכל מקרה – יש לשמר במהלך החיבור בע' שטוחה  את הדוגמה של הכובע – את אותן בליטות שהן פועל יוצא מסריגה ללולאה האחורית בשורות.

מתיחת הקדקוד – נשחיל בעדינות, בעזרת מחט, חוט בכל תפר ותפר ונהדק לכדי טבעת וכך נצמצם את קדקוד הכובע. נהדק היטב ונחזק. נחביא חוטים