הוראות לסריגת שרשרת דגלים משולשים

החומרים הדרושים:

3 חבילות חוט ריבון של ארטלנד, מסרגה 6 מ"מ, מחט להסתרת חוטים, מספריים

מתח סריגה/קנה מידה: לא מהותי לפרויקט זה. 10 ס"מ * 10 ס"מ = 11 תפרים על 10 שורות

משקל כל דגלון כ 30 גרם כך שעבור  6 דגלונים עם שרשרת יש צורך ב 210 גרם

הנחיות כלליות:

השרשרת נסרגת בשני שלבים – בשלב ראשון נסרוג משולשים, בשלב שני נחבר אותם תוך סריגת שרשרת.
המשולשים נסרגים בשורות. היה ונדרשת תזכורת לטכניקה אתם מוזמנים להקיש כאן.

מונחים בהם נעשה שימוש: ע' שרשרת, ע' שטוחה, חצי עמ'

דגשים והמלצות:

יש להקפיד על מתח סריגה זהה לאורך כל העבודה
מומלץ לספור תפרים בסיום כל שורה
מומלץ לחבר חוטים בתפירה

משולשים  – 6 יחידות. ניתן לסרוג כל כמות שתרצו.

2 ע' שרשרת

שורה 1 – 2 חצאי עמ' עמ' בע' ה 2 מהמסרגה. ע' שרשרת ולסובב (2 חצאי עמ').

שורה 2  – 2 חצאי עמ' בכל תפר. ע' שרשרת ולסובב (4 חצאי עמ').

שורה 3 – 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ 2 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (6 חצאי עמ').

שורה 4– 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ 4 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (8 חצאי עמ').

שורה 5– חצי עמ' בכל תפר. ע' שרשרת ולסובב (8 חצאי עמ').

שורה 6 – 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ 6 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (10חצאי עמ').

שורה 7 – חצי עמ' בכל תפר. ע' שרשרת ולסובב (10 חצאי עמ').

שורה 8 – 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ 8 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (12 חצאי עמ').

שורה 9 – חצי עמ' בכל תפר. ע' שרשרת ולסובב (12חצאי עמ').

שורה 10 – 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ 10 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (14 חצאי עמ').

שורה 11 – חצי עמ' בכל תפר. ע' שרשרת ולסובב (14 חצאי עמ').

שורה 12– 2 חצאי עמ' בתפר ה 1. חצי עמ' בכל אחד מ  12 התפרים הבאים, 2 חצאי עמ' בתפר הבא, ע' שרשרת ולסובב (16 חצאי עמ').

לגזור חוטים ולהחביאם.

חיבור בשרשרת

30 ע' שרשרת, חצי עמ' בכל ראש תפר של משולש, 15 ע' שרשרת, חצי עמ' בכל בכל ראש תפר של המשולש הבא וכן הלאה. בסיום חיבור המשולש האחרון נסרוג שוב 30 ע' שרשרת.

לגזור את החוט.