הוראות לסריגת כיס דקורטיבי לסכום

כיס סרוג לסכום

החומרים הדרושים:

כל "כיס" יסרג מחבילת טהיטי של חברת  KATIA, מסרגה 3 מ"מ, פס בד / תחרה ברוחב 2-3 ס"מ לעיטור, מחט וחוטים לתפירת פס הבד, מחט עם קוף עבה לתפירת צידי ה"כיס"

מתח סריגה/קנה מידה: 10 ס"מ * 10 ס"מ = 20 חצאי עמ' * 20 שורות

מידות: כ 9 ס"מ * 25 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: חצי עמ', ע' שרשרת, ע' מדומה

הנחיות כלליות:
הסריגה תהיה צפופה כך שהתוצאה תהיה אטומה ועמידה.
מומלץ לעמלן את המשטח הנסרג לפני חיבורו.

הוראות סריגה

שורה 1: מומלץ לסרוג את השורה ה-1 לבליטות שמאחורי ע"ש.

17 ע"ש, חצי עמ' בע' ה-2 מהמסרגה ובכל ע"ש עד הסוף (סה"כ 16 חצאי עמ')  ע"ש ולהסתובב.

שורה 2: חצי עמ' בכל אחד מהתפרים משורה קודמת (סה"כ 16 חצאי עמ') ע"ש ולהסתובב.

שורה 3-78: כמו שורה 2.

לגזור ולהחביא חוטים.

קבלנו ירעה במידות 9  ס"מ * 40 ס"מ

נעמלן, נניח מעל בד לח ונגהץ קלות.

נמקם את פס הבד או התחרה על אחד מקצוות היריעה הסרוגה ונתפור אותה ליריעה בתפר נסתר בחלקה העליון
והתחתון (בתחרה לא תמיד יש צורך לתפור גם בחלק התחתון) ובצדדים (מיקום התפירה סומן בחיצים).

נקפל את היריעה – אני בחרתי לקפל כך שבצד התחתון שאינו מחובר
יישארו 16 שורות (ראו איור)

נתפור בצדדים בחוט טהיטי.
תפרתי בתפר חיצוני אך ניתן לתפור בכל דרך שתבחרו.