איך סורגים על מסגרת

מסגרת סרוגה

החומרים הדרושים:
Madame Tricote Camilla – חבילה
מסרגה מס' 4 מ"מ
חישוק פלסטיק או עץ קטן
קרטון ביצוע וטפט
דבק UHU – ALL PURPOSE ADHESIVE
מחט להסתרת החוטים העודפים ומספריים

מידות החישוק: קוטר= כ 15 ס"מ

מונחים בהם נעשה שימוש: 
חצי עמ', ע' שרשרת, ע' שטוחה, עמ', ע' מדומה

הנחיות כלליות:

הסריגה נעשית לאורך כל הפרויקט עם חוט כפול
קנה המידה אינו משמעותי בפרויקט זה אולם חשוב מאוד להקפיד על כך שהלולאה הראשונה שעל המסרגה, לפני כל תפר, קטנה

1. נקשור קשר כפול סביב החישוק


2. נסובב את הקשר לאחור ונכניס

את המסרגה מאחורי החישוק

.

3. נסרוג חצאי עמ' סביב כל החישוק תוך החבאת קצוות החוטים

4. אנו אמורים לצפות כך את כל החישוק בחצאי עמ'

5. נסגור בע' מדומה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה – שלב א'

6.נסגור בע' מדומה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה – שלב ב'

 

7. סיבוב 2 – נסרוג ע' שרשרת ושורת חצאי עמ' מעל השורה הראשונה תוך דילוג על כל ראש תפר רביעי – כלומר נסרוג 3 חצאי עמ' בראשי 3 התפרים הראשונים מהשורה הקודמת ונדלג על תפר רביעי ונסרוג שוב מהחמישי ואילך וכך נמשיך לאורך כל השורה. נסגור בע' שטוחה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה

 

8. נסגור בע' שטוחה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה

 

9. סיבוב 3 – נסרוג "צדפים" לאורך כל השורה. נסרוג ע' שרשרת וחצי עמ' לאותו מקום, נדלג על ראש תפר אחד, בראש התפר הבא נסרוג 3 עמ', נדלג על ראש התפר הבא ונסרוג בראש התפר הבא חמי עמ' וכך נמשיך – נדלג שוב על ראש תפר אחד, בראש התפר הבא נסרוג 3 עמ', נדלג על ראש התפר הבא ובראש התפר שאחריו נסרוג חצי עמ'. וכך, לאורך כל השורה. נסיים בע' מדומה. נגזור את החוטים ונחביאם

 

10. סיבוב 4 – נתחבר עם חוטים חדשים בסריגת חצי עמ' לאחד הצדפים – נסרוג את חצי העמ' לראש העמ' האמצעי, ה 2 מבין ה 3 שנסרגו בשורה הקודמת

11. נסרוג 5 עיני שרשרת חצי עמ'  לראש הצדף הבא וכך נמשיך עד סיום השורה

12. נסגור בע' שטוחה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה

13. סיבוב 5 – נסרוג לכל "חלון" שנוצר מ 5 עיני שרשרת  בשורה קודמת 6 תפרים לפי הסדר הזה – חצי עמ', עמ' מקוצר, 2 עמ', עמ' מקוצר וחצי עמ'.מעל כל חצי עמ' משורה קודמת נסרוג ע' שטוחה' נסגור בע' מדומה

14. נסגור בע' מדומה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה – שלב א'

15. נסגור בע' מדומה לראש התפר הראשון שנסרג בשורה – שלב ב'. נחביא את החוטים בעזרת מחט רקמה

 

16. נחתוך מקרטון ביצוע עיגול שקוטרו קטן מעט מקוטרו החיצוני של החישוק שנסרג ונצפה אותו בטפט דביק משני הצדדים שלו

17. נדביק את קרטון הביצוע המצופה מצידה התחתון של המסגרת

18.  וטראאאם יש לנו את זה 🙂 מי שרוצה יכול לחבר גם אופצית תליה כלשהי – אנו בחרנו להדביק את המסגרות ישירות על הקיר