הוראות לסריגת פרח מרובה שכבות

פרחים סרוגים מחוטי כותנה

החומרים הדרושים: Madame Tricote Camilla – חבילה, מסרגה 2.5 מ"מ, מחט להסתרת החוטים העודפים

מונחים בהם נעשה שימוש: טבעת קסם, חצי עמ', ע' שרשרת, ע' שטוחה, עמ', חצי עמ' חובק אחורי, עמ' קצר, ע' מדומה.

הנחיות כלליות:
הפרח נסרג שכבה על גבי שכבה בטכניקה שחוזרת על עצמה, כאשר אנו בונים מאחורי עלי הכותרת תשתית לעלי הכותרת בשכבה הבאה.

הפרח נסרג בסיבובים.

מתח סריגה/קנה מידה: לא משמעותי לפרויקט זה

סיבוב 1: טבעת קסם, 2 ע"ש (אינן נחשבות כעמ'), 15 עמ' לטבעת הקסם,
ע' שטוחה לראש התפר ה 1 בסיבוב (15 עמ')

סיבוב 2: ע"ש, חצי עמ' באותו מקום, [3 ע"ש, דילוג על תפר, חצי עמ' בתפר הבא] 7 פעמים,
3 ע"ש. ע' שטוחה לראש התפר ה 1 בסיבוב. הדילוג האחרון הוא מעל הע' השטוחה (8 רווחים של 3 ע"ש וביניהם חצאי עמ')

סיבוב 3: [(ע' שטוחה, עמ' קצר, 3 עמ', עמ' קצר, ע' שטוחה) לרווח 3 ע"ש] 8 פעמים.
ע' שטוחה לע' השטוחה ה 1, שנסרגה בסיבוב (8 עלים של פרח)

סיבוב 4: נגדיל את הע' שעל המסרגה, חצי עמ' חובק אחורי
סביב חצי העמ' מסיבוב 2 – מיקומו של חצי העמ' החובק סומן במחט

סיבוב 4 – המשך  5 ע"ש, חצי עמ' חובק אחורי סביב חצי העמ' הבא מסיבוב 2] 7 פעמים,
5 ע"ש, ע' שטוחה לר' התפר ה 1 בסיבוב (8 רווחים של 5 ע"ש וביניהם חצאי עמ' חובקים)

סיבוב 5: [(ע' שטוחה, עמ' קצר, 5 עמ', עמ' קצר, ע' שטוחה) לרווח 5 ע"ש] 8 פעמים,
ע' שטוחה לע' השטוחה ה 1 שנסרגה בסיבוב  (8 עלים של פרח)

סיבוב 6: נגדיל את הע' שעל המסרגה, חצי עמ' חובק אחורי סביב חצי העמ'
החובק מסיבוב 4, [7 ע"ש, חצי עמ' חובק אחורי סביב חצי העמ' החובק הבא מסיבוב 4] 7 פעמים,
7 ע"ש, ע' שטוחה לר' התפר  ה 1 בסיבוב
(8 רווחים של 7 ע"ש וביניהם חצאי עמ' חובקים)

סיבוב 7: [(ע' שטוחה, עמ' קצר, 7 עמ', עמ' קצר, ע' שטוחה) לרווח 7 ע"ש] 8 פעמים.
ע' מדומה לע' השטוחה ה 1 שנסרגה בסיבוב, (8 עלים של פרח).
נגזור ונחביא חוטים.