איך סורגים עמוד חובק קדמי

בסרטון זה נדגים כיצד סורגים עמוד חובק קדמי – עמוד שנסרג במיקום מעט שונה ויוצר בשל כך תפרים בולטים, שעשויים לשרת אותנו דקורטיבית וכן פונקציונלית בסריגת פטנט של אביזרי לבוש לדוגמה.