איך סורגים סלסלה ריבועית

בואו ללמוד איתי כיצד סורגים סלסלה ריבועית. נסרוג בסיס שיחל דרכו כעיגול וירובע, ונלמד ליצור את דפנות הסלסלה.
ההדגמה כוללת שימוש בסרטי בד, אך ניתן לסרוג את הסלסלה מכל חוט אחר ומסרגה מתאימה.