כרית סיכות מתפר פופקורן

אתם מוזמנים לסרוג כרית סיכות שנראית כמו ממתק של ממש, ומשלבת מספר סוגי תפרים – רעיון נפלא לניצול שאריות חוטים.

***מתאים לסורגים מנוסים***

כרית סיכות פופקורן

חומרים:

  • 3 חבילות חוטי כותנה דקים (קמילה, אמה כותן, לוקסור ודומים להם) ב 3 צבעים /גוונים שונים.
  • מסרגה 2.25 מ"מ.
  • מחט להחבאת חוטים.
  • אקרילן למילוי.

מונחים בהם נעשה שימוש: 

טבעת קסם, ע' שרשרת, ע' שטוחה, חצי עמ', חצי עמ' עומד, צמצום נסתר של 2 חצאי עמ', עמ', תפר פופקורן, ע' מדומה.

כללי:

כרית הסיכות סרוגה מ – 3 חלקים – כיסוי, שסרוג מתפרי פופקורן ו- 2 "חצאי כדור", שסרוגים מעמ' וחצאי עמ'.
כל החלקים יחוברו יחדיו בסריגה.
איך סורגים כרית סיכות בתפר פופקורן

קנה מידה/מתח סריגה:

כ – 30 עמ' וכ – 12 שורות = 10 ס"מ * 10 ס"מ

מידות הכרית: 

קוטר הכרית המוכנה – כ 10 ס"מ, כובה – כ 7 ס"מ.

תפרים מיוחדים:

ע' מדומה – ע' שנוצרת בסיום סיבוב בעזרת מחט ומהווה תחליף לע' שטוחה. לסרטון הדרכה ליצירת ע' מדומה בסיום סיבוב הקישו כאן.
בנוסף לסרטון, תמונות להמחשה יופיעו לצד ההנחיות.

חצי עמ' עומד חצי עמ', שנסרג בתחילת סיבוב/שורה ללא "הקדמה" של ע"ש. לסרטון הדרכה ליצירת ע' מדומה בסיום סיבוב הקישו כאן.

צמצום נסתר של 2 חצאי עמ' לסרטון הדרכה הקישו כאן.

תפר פופקורן מ 5 עמ'

קיים הבדל בין אופן סריגת תפר הפופקורן הראשון בסיבוב ולבין כל שאר תפרי הפופקורן כמפורט להלן:

תפר פופקורן ראשון בסיבוב

3 ע"ש (נחשבות עמ'), 4 עמ' לאותו התפר,
נגדיל את לולאת העמ' ה- 4 ונצא ממנה,
איך לסרוג תפר פופקורן ראשון בסיבוב 1

ניכנס עם המסרגה לע' ה- 3 מתוך ה- 3 שנסרגו בתחילת הסיבוב, (זו הע' הימנית שסמוכה לראש העמ' האמיתי הראשון בסיבוב שמסומן במחט)

איך סורגים תפר פופקורן ראשון בסיבוב 2

וכן ללולאת התפר ה- 4 שהגדלנו (2 לולאות על המסרגה), ניקח חוט על המסרגה,

תפר פופקורן

ונעביר דרך 2 הלולאות – תפר פופקורן ראשון בסיבוב נוצר
איך סורגים תפר פופקורן ראשון בסיבוב 4

שאר תפרי הפופקורן בסיבוב

5 עמ' לתפר הבא,
נגדיל את לולאת העמ' ה- 5 ונצא ממנה,
ניכנס עם המסרגה לעמ' ה- 1 מתוך ה- 5 וכן ללולאת התפר ה- 5 שהגדלנו (2 לולאות על המסרגה),

תפר פופקורן שני בסיבוב 1
ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 הלולאות – תפר פופקורן נוצר

איך סורגים תפר פופקורן שני בסיבוב 2

כאשר נאמר לסגור סיבוב בע' שטוחה / בע' מדומה לתפר הפופקורן, הכוונה היא לסרוג אותה למרכז ה"חור" של תפר הפופקורן.

הוראות לסריגת כיסוי הכרית

סיבוב 1 צבע צהוב שמש

טבעת קסם – לסרטון הדגמה הקישו כאן, תפר פופקורן ראשון בסיבוב (3 ע"ש ו 4 עמ' כמפורט בעמ' 2) לטבעת הקסם,
[2 ע"ש, תפר פופקורן לטבעת הקסם] * 7 פעמים, 2 ע"ש, ע' שטוחה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב
(8 תפרי פופקורן וביניהם 2 ע"ש)

סיבוב 2 צבע צהוב שמש

ע' שטוחה לרווח 2 ע"ש משמאל,
תפר פופקורן ראשון בסיבוב (3 ע"ש ו 4 עמ' כמפורט בעמ' 2) לאותו רווח,
2 ע"ש ותפר פופקורן נוסף לאותו הרווח,
[2 ע"ש, (תפר פופקורן, 2 ע"ש, תפר פופקורן) לרווח 2 ע"ש הבא] * 7 פעמים,
2 ע"ש, ע' שטוחה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב
(16 תפרי פופקורן וביניהם 2 ע"ש).

כרית סיכות מלכישוארט

סיבוב 3 צבע צהוב שמש

ע' שטוחה לרווח 2 ע"ש משמאל,
תפר פופקורן ראשון בסיבוב (3 ע"ש ו 4 עמ' כמפורט בעמ' 2) לאותו רווח,
2 ע"ש ותפר פופקורן נוסף לאותו הרווח,
2 ע"ש, תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא
[2 ע"ש, 2 תפרי פופקורן לרווח 2 ע"ש הבא, 2 ע"ש, תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא] * 7 פעמים,
2 ע"ש, ע' מדומה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב
(24 תפרי פופקורן וביניהם 2 ע"ש).

סיבוב 4 צבע צהוב חיוור

נתחיל לסרוג בע' שטוחה באחד הרווחים שבין 2 תפרי פופקורן שנסרגו לאותו רווח 2 ע"ש ובין תפר פופקורן 1 שנסרג לרווח 2 ע"ש אחריו.
תפר פופקורן ראשון בסיבוב (3 ע"ש ו 4 עמ' כמפורט בעמ' 2) לאותו רווח,
2 ע"ש ותפר פופקורן נוסף לאותו הרווח,

כרית סיכות פופקורן PIN CUSION
[2 ע"ש, תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא] * פעמיים
[2 ע"ש, 2 תפרי פופקורן לרווח 2 ע"ש הבא, 2 ע"ש,
תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא, 2 ע"ש, תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא] * 7 פעמים,
2 ע"ש, ע' שטוחה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב
(32 תפרי פופקורן וביניהם 2 ע"ש).

סיבוב 5 צבע צהוב חיוור

ע' שטוחה לרווח 2 ע"ש משמאל, תפר פופקורן ראשון בסיבוב (3 ע"ש ו 4 עמ' כמפורט בעמ' 2) לאותו רווח,
[2 ע"ש, תפר פופקורן 1 לרווח 2 ע"ש הבא] * 31 פעמים,
2 ע"ש, ע' שטוחה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב
(32 תפרי פופקורן וביניהם 2 ע"ש).

סיבוב 6 כמו סיבוב 5. נסיים בע' מדומה לתפר פופקורן ראשון בסיבוב במקום בע' שטוחה.

הוראות לסריגת 2 חצאי כרית הסיכות

חצי כרית אחד יסרג בצבע צהוב חלמון ושני בצהוב חיוור. טבעת קסם,

סיבוב 1: ע"ש, (שיחד עם הקשר של טבעת הקסם מביאה אותנו לגובה עמ', אך אינה נחשבת כעמ'), 12 עמ' לטבעת הקסם, נמשוך את זנב טבעת הקסם כדי לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' ה- 1 ה"אמיתי" בסיבוב (12 עמ').

סיבוב 2: 2 ע"ש (אינן נחשבות עמ'), עמ' באותו התפר,[ 2 עמ' בתפר הבא] * 11 פעמים, עמ' בתפר הבא, ע' שטוחה לעמ' ה- 1 בסיבוב (24 עמ').

סיבוב 3: 2 ע"ש (אינן נחשבות עמ'), עמ' באותו התפר ובתפר הבא, [ 2 עמ' בתפר הבא, עמ' בתפר הבא] * 11 פעמים, עמ' בתפר הבא, ע' שטוחה לעמ' ה- 1 בסיבוב (36 עמ').

סיבוב 4: 2 ע"ש (אינן נחשבות עמ'), עמ' באותו התפר ובכל אחד מ- 2 התפרים הבאים,
[2 עמ' בתפר הבא, עמ' בכל אחד מ- 2 התפרים הבאים] * 11 פעמים, עמ' בתפר הבא,
ע' שטוחה לעמ' ה- 1בסיבוב (48 עמ').

סיבוב 5: 2 ע"ש (אינן נחשבות עמ'), עמ' באותו התפר ובכל אחד מ- 4 התפרים הבאים,
[2 עמ' בתפר הבא, עמ' בכל אחד מ- 3 התפרים הבאים] * 11 פעמים,
ע' שטוחה לעמ' ה- 1 בסיבוב (60 עמ').

כרית סיכון תפר פופקורן 9

סיבוב 6: 2 ע"ש (אינן נחשבות עמ'), עמ' באותו התפר ובכל אחד מ- 2 התפרים הבאים,
[2 עמ' בתפר הבא, עמ' בכל אחד מ- 4 התפרים הבאים] * 11 פעמים, עמ' בכל אחד מ- 3 התפרים הבאים,
ע' שטוחה  לעמ' ה– 1 בסיבוב (72  עמ').

סיבוב  7: ע"ש  וחצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 71 התפרים הבאים,
ע' שטוחה לחצי עמ' ה- 1 בסיבוב (72 חצאי עמ').

סיבוב 8: ע"ש וחצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 6 התפרים הבאים, [צמצום נסתר, חצי עמ' ב 7 התפרים הבאים] * 7 פעמים, צמצום, ע' שטוחה לחצי עמ' ה- 1 בסיבוב (64 חצאי עמ').

סיבוב 9: ע"ש  וחצי עמ' באותו התפר ובכל אחד מ 63 התפרים הבאים, נסיים בע' מדומה לחצי עמ' ה– 1 בסיבוב במקום בע' שטוחה (64 חצאי עמ').

נחביא חוטים.

כרית תפר פופקורן 2 חצאי הכדור

חיבור 2 חצאי כרית הסיכות

נניח את חצי הכרית הצבע צהוב חיוור על חצי הכרית בצבע צהוב חלמון ונסרוג בחוט בצבע צהוב חיוור חצי עמ' סביב, תחת התפרים של כל אחד מחצאי הכדור, כאשר נתחיל בחצי עמ' עומד.
בתמונה מטה המסרגה נעוצה בתפר אחד בחצי כדור עליון ותחתון – היכן שיסרג התפר הראשון בסיבוב החיבור.

חיבור 2 חלקי כרית הסיכות תפר פופקורן

ולאחר סריגת 4 חצאי עמ'

איך סורגים כרית תפר פופקורן חיבור

נמלא את הכרית באקרילן ונמשיך לסרוג עד התפר האחרון

מילוי כרית סיכות תפר פופקורן

נוסיף לסרוג חצי עמ' נוסף למקום בו סרגנו את חצי העמ' העומד בתחילת הסיבוב

כרית פופקורן תפר אחרון בחיבור

נסיים את הסיבוב בע' מדומה לחצי העמ' השני בסיבוב (ולא לחצי העמ' העומד).

ע' מדומה – שלב 1 – נכניס את המחט תחת חצי העמ' השני בסיבוב

כרית פופקורן ע מדומה 1

ע' מדומה – שלב 2 – נכניס את המחט למקום בו החל התפר את דרכו

כרית פופקורן ע מדומה 2

(65 חצאי עמ'), נחביא חוטים.

כרית תפר פופקורן ללא כיסוי

חיבור הכרית לכיסוי שלה

נניח את כיסוי הפופקורן על גבי הכרית ונחבר תוך סריגת 65 ע' שטוחות כך –
נסרוג תחת כל אחד מ- 65 חצאי העמ', שמחברים את  2 חצאי הכרית – 3 תפרים סומנו לדוגמה בסיכות

חיבור כרית סיכות תפר פופקורן לכיסוי 1

ובכל אחד מ 32 רווחי 2 ע"ש בכיסוי הפופקורן ובכל עמ' ראשון מתוך חמשת עמודי תפר הפופקורן (העמוד השמאלי), הצמוד להן – 2 סוגי התפרים סומנו לדוגמה בסיכות

ע שטוחה בכיסוי הפופקורן 2

כיוון הסריגה יהיה כאשר כיסוי הפופקורן פונה אלינו.
כשנגיע לרווח 2 ע"ש הראשון, בו התחלנו לסרוג את סיבוב החיבור, נכנס אליו שוב ונסרוג ע' שטוחה מול התפר ה- 65  – כך נתגבר על הפער של תפר 1 בין הכיסוי לכרית (65 ע' שטוחות).
נסיים בע' מדומה תחת הע' השטוחה הראשונה שנסרגה בסיבוב:
ע' מדומה שלב א' – נכניס את המחט תחת הע' השטוחה הראשונה שנסרגה בסיבוב

ע מדומה חיבור כיסוי פופקורן לכרית

ע' מדומה שלב ב' – נכניס את המחט למקום בו החלה הע' דרכה

ע מדומה שלב 2 חיבור כרית פופקורן

נחביא חוטים וטראאאאם – הכרית שלנו מוכנה
כרית סיכות תפר פופקורן 10

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *