טקסטורות – זה כל הקסם

סלסלה ושטיח יכולים להראות מעניינים מאוד אם נשלב בהם תפרים שונים.
הנה מספר דוגמאות לטקסטורות סריגה אפשריות. השמות שנתנו להן אסוציאטיביים לחלוטין 🙂

"חלות לשבת"

טקסטורה שבנויה מתפר Extended Single Crochet  – חצי עמ' מוארך/ארוך.
התפר יוצר מראה של חלה קטנה וגובהו כפול מחצי עמוד.
מתחילים כמו בסריגת חצי עמוד – נכנסים עם המסרגה לראש תפר משורה קודמת,
אוספים חוט על המסרגה, כעת, כשיש שתי לולאות על המסרגה אוספים שוב חוט
ומעבירים אותו רק דרך לולאה אחת (זו הקרובה לראש המסרגה),
אוספים שוב חוט ומעבירים אותו דרך שתי הלולאות. זו טקסטורה שמתאימה
לסלסלות ולשטיחים, אם כי היא אינה מייצרת דופן עבה בסלסלה.

%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%aa

"חוטי קש"

 טקסטורה שבנויה מתפר (long Single Crochet Stitch (spike
סורגים את חצי העמוד במיקום נמוך מזה של חצי עמוד, כך שנוצר תפר ארוך יותר.
בחרתי לסרוג כל שורה בסלסלה בתפר Extended Single Crochet  ובשורה הבאה סרגתי Long Single Crochet Stitch.
זו טקסטורה שמתאימה מאוד לדקורציה (ניתן לנעוץ את המסרגה בכל מיני מקומות,
לאו דוקא רק שורה אחת מטה, וכך לייצר מראה מעניין).
מעבה מאוד את הדופן אם היא נסרגת ברצף, שכן כל תפר "עולה" על עוד תפר, ולכן מתאימה מאוד לניצול
חוטים לא עבים ולסלסלות, שנרצה שדפנותיהן יהיו יציבות.

 %d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%a7%d7%a9

"נטיפים"

שילוב של חצי עמוד ו – ( Long Single Crochet Stitch (spike
סורגים לסירוגין חצי עמוד ו- Long Single Crochet Stitch. בסיבוב הבא מחליפים בין מקומותיהם –
היכן שסרגנו חצי עמוד נסרוג חצי עמוד ארוך וההפך. טקסטורה שמתאימה מאוד לדקורציה
(גם כאן ניתן לנעוץ את המסרגה בכל מיני מקומות, וכך לייצר מראה מעניין).
מעבה את הדופן אם התך נסרג ברצף, שכן הוא "עולה" על עוד תפר,
ולכן מתאים מאוד לניצול חוטים לא עבים ולסלסלות שנרצה שדפנותיהן יהיו יציבות.

%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d

"אורז"

חצאי עמודים, שנסרגים לסירוגין תחת כל התפר מהשורה קודמת ותחת הלולאה
האחורית (back loop). בשורה הבאה מחליפים בין מקומותיהם –
היכן שסרגנו חצי עמוד תחת כל התפר נסרוג רק ללולאה האחורית וההיפך.
טקסטורה שמחמיאה לסלסלות, במיוחד בצבע אחיד. אינה מייצרת דופן עבה בסלסלה.
%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%96

"זוגות זוגות"

את השורה הראשונה נסרוג בחצאי עמודים רגילים – חצי עמוד לראש כל תפר.
מהשורה השניה ואילך נסרוג זוג חצאי עמודים יחד, נדלג על ראש תפר אחד ונסרוג
שוב זוג חצאי עמודים בתפר הבא וכך נמשיך. בצורה זו אנו לא מגדילים
את הסך הכללי של התפרים שאמורים להיסרג בשורה.
בשורה הבאה נסרוג הפוך – היכן שדילגנו על תפר בשורה קודמת
נסרוג שני חצאי עמודים והיכן שסרגנו נדלג על התפר.
טקסטורה שמחמיאה לסלסלות, במיוחד בצבע אחיד. אינה מייצרת דופן עבה בסלסלה.

%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa

"בלאגן מתוכנן"

עמוד מקוצר ועין שטוחה שנסרגים לסירוגין.
בשורה הבאה נסרוג הפוך – היכן שסרגנו עמוד מקוצר בשורה קודמת נסרוג עין שטוחה
והיכן שסרגנו בשורה קודמת עין שטוחה נסרוג עמוד מקוצר.
טקסטורה שמתאימה מאוד לדקורציה, מעבה מאוד את הדופן
ויוצרת מראה של בליטות מעניינות. מאוד מחמיא לסלים גדולים בצבע אחיד.
%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%92%d7%90%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%9f